Binabawasan ng Optimized charts rendering engine ang loading time at pinatataas ang battery life ng hanggang sa 25%.

Patakaran sa Pagbabayad

1.1 Ang kumpanya ay may pananagutang pinansyal para sa account balance ng mga kliyente sa anumang partikular na sandali.

1.2 Ang pinansyal na responsibilidad ng kumpanya ay nagsisimula sa unang record tungkol sa deposit ng customer at magpapatuloy hanggang sa ganap na pag-withdraw ng funds.

1.3 Ang kliyente ay may karapatang mag-demand mula sa Kumpanya ng anumang amount ng funds na available sa kanyang account sa oras ng pag-inquire.

1.4 Ang tanging opisyal na paraan ng mga pag-deposit/pag-withdraw ay ang mga pamamaraan na makikita sa opisyal na website ng kumpanya. Inaako ng kliyente ang lahat ng mga risk na nauugnay sa paggamit ng mga paraan ng pagbabayad na ito dahil ang mga paraan ng pagbabayad ay hindi partner ng kumpanya at hindi responsibilidad ng kumpanya. Hindi mananagot ang kumpanya para sa anumang pagkaantala o pagkansela ng isang transaksyon na dulot ng paraan ng pagbabayad. Kung sakaling ang kliyente ay may anumang claim na nauugnay sa alinman sa mga paraan ng pagbabayad, responsibilidad niyang makipag-ugnayan sa support service ng partikular na paraan ng pagbabayad at ipaalam sa kumpanya ang tungkol sa mga claim na iyon.

1.5 Hindi inaako ng kumpanya ang anumang responsibilidad para sa aktibidad ng anumang third party na service provider na puwedeng gamitin ng customer para mag-deposit/withdraw. Ang pananagutang pinansyal ng kumpanya para sa funds ng kliyente ay magsisimula kapag ang funds ay na-load sa bank account ng kumpanya o anumang iba pang account na nauugnay sa mga paraan ng pagbabayad na makikita sa website ng kumpanya. Kung sakaling may makitang anumang panloloko sa panahon o pagkatapos ng isang transaksyong pinansyal, nakalaan sa kumpanya ang karapatang kanselahin ang naturang transaksyon at i-freeze ang account ng kliyente.
Ang pananagutan ng Kumpanya para sa funds ng mga kliyente ay magtatapos kapag ang funds ay na-withdraw mula sa bank account ng kumpanya o anumang iba pang account na nauugnay sa kumpanya.

1.6 Sa sitwasyon na may anumang teknikal na pagkakamali na may kaugnayan sa mga transaksyong pinansyal, may karapatan ang kumpanya na kanselahin ang mga naturang transaksyon at ang mga resulta nito.

1.7 Ang kliyente ay puwede magkaroon ng isang nakarehistrong account lang sa website ng kumpanya. Kung sakaling makita ng kumpanya ang anumang pagdoble ng mga account ng customer, nakalaan sa kumpanya ang karapatang i-freeze ang mga account at funds ng customer nang walang karapatang mag-withdraw.

2. Pagpaparehistro ng kliyente

2.1 Nakabatay ang pagpaparehistro ng kliyente sa dalawang pangunahing hakbang:

- Pagpaparehistro sa web ng kliyente.
- Pag-verify sa pagkakakilanlan ng kliyente.

Para makumpleto ang unang hakbang, kailangan ng kliyente na:

- Ibigay sa kumpanya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at mga detalye sa pakikipag-ugnayan.
- Para tanggapin ang mga kasunduan ng kumpanya at ang kanilang mga appendix.

2.2 Para makumpleto ang ikalawang hakbang, kailangang mag-request ang kumpanya at ang kliyente ay kailangang magbigay

- isang scan o digital na larawan ng kanyang dokumento ng identipikasyon.
- buong kopya ng lahat ng page ng kanyang ID document na may larawan at mga personal na detalye.

Nakalaan sa kumpanya ang karapatan na mag-demend mula sa kliyente ng anumang iba pang dokumento, tulad ng mga payment bills, bank confirmation, bank card scan o anumang iba pang dokumento na puwedeng kailanganin sa proseso ng pag-identify.

2.3 Ang proseso ng pag-identify ay dapat makumpleto sa loob ng 10 business days mula sa request ng kumpanya. Sa ilang sitwasyon, puwedeng patagalin ng kumpanya ang period ng pag-identify hanggang 30 working days.

3. Proseso ng pag-deposit

Para makapag-deposit, dapat magtanong ang kliyente mula sa kanyang Personal Cabinet. Para makumpleto ang pagtatanong, kailangang pumili ang kliyente ng alinman sa mga paraan ng pagbabayad mula sa listahan, punan ang lahat ng kinakailangang detalye at magpatuloy sa pagbabayad.

Ang sumusunod na mga currency ay magagamit para sa pagdedeposito: USD

Nakadepende ang oras ng pagproseso ng withdrawal request sa paraan ng pagbabayad at puwedeng mag-iba mula sa isang paraan sa isa pa.

Ang anumang mga transaksyong ginawa ng Kliyente ay dapat na isagawa sa pamamagitan ng natukoy na pinagmulan ng transaksyon, na eksklusibong pagmamay-ari ng Kliyente, na nagsasagawa ng pagbabayad sa pamamagitan ng kanyang sariling mga pondo. Ang withdrawal, refund, compensation, at iba pang mga pagbabayad na isinagawa mula sa account ng Kliyente ay maaari lamang gawin gamit ang parehong account (banko, o payment card) na ginamit upang mag-deposito ng mga pondo. Ang pag-withdraw mula sa Account ay maaaring isagawa lamang sa parehong pera kung saan ginawa ang kaukulang deposito.

4. Mga Buwis

Ang kumpanya ay hindi agent ng buwis at hindi nagbibigay ng impormasyong pinansyal ng mga kliyente sa anumang third party. Maibibigay lang ang impormasyong ito sa sitwasyon na kung saan may official demand mula sa mga government agency.

5. Patakaran sa refund

5.1 Sa anumang oras ang isang Kliyente ay maaaring mag-withdraw ng isang bahagi o lahat ng mga pondo mula sa kanyang Account sa pamamagitan ng pagpapadala sa Kumpanya ng isang Kahilingan para sa Pag-withdraw na naglalaman ng utos ng Kliyente na mag-withdraw ng pera mula sa Account ng Kliyente, na sumusunod sa mga sumusunod na tuntunin:

- isasagawa ng Kumpanya ang order para sa pag-withdraw mula sa trading account ng Kliyente, na lilimitahan ng natitirang balanse ng Account ng Kliyente sa oras ng pagpapatupad ng order. Kung ang halagang na-withdraw ng Kliyente (kabilang ang mga komisyon at iba pang gastos ayon sa Regulasyon na ito) ay lumampas sa balanse ng Account ng Kliyente, maaaring tanggihan ng Kumpanya ang order pagkatapos ipaliwanag ang dahilan ng pagtanggi.;

- ang utos ng Kliyente na mag-withdraw ng pera mula sa Account ng Kliyente ay dapat sumunod sa mga kinakailangan at paghihigpit na itinakda ng kasalukuyang batas at iba pang mga probisyon ng mga bansang nasa hurisdiksyon kung saan ginawa ang naturang transaksyon.;

- Ang Kumpanya ay maaaring, sa pagpapasya nito, gumawa ng mga pagbubukod sa panuntunang ito at mag-withdraw ng pera ng Kliyente sa iba pang mga sistema ng pagbabayad, ngunit ang Kumpanya ay maaaring anumang oras humingi ng impormasyon ng pagbabayad sa Kliyente para sa iba pang mga sistema ng pagbabayad, at dapat magbigay ang Kliyente sa Kumpanya ng impormasyon ng pagbabayad;

5.2 Ang isang Kahilingan para sa Pag-withdraw ay isinasagawa sa pamamagitan ng paglilipat ng mga pondo sa External Account ng Kliyente ng isang Ahente na pinahintulutan ng Kumpanya.

5.3 Ang Kliyente ay dapat na gumawa ng Kahilingan para sa Pag-withdraw sa currency ng deposito. Kung ang currency ng deposito ay iba sa currency ng transfer, iko-convert ng Kumpanya ang halaga ng transfer sa transfer currency sa halaga ng palitan na itinatag ng Kumpanya sa oras na ang mga pondo ay na-debit mula sa Account ng Kliyente.

5.4 Ang currency kung saan ang Kumpanya ay gumagawa ng mga paglilipat sa External Account ng Kliyente ay maaaring ipakita sa Dashboard ng Kliyente, depende sa currency ng Account ng Kliyente at ang paraan ng pag-withdraw.

5.5 Ang conversion rate, komisyon at iba pang mga gastos na nauugnay sa bawat paraan ng pag-withdraw ay itinakda ng Kumpanya at maaaring baguhin anumang oras sa sariling pagpapasya ng Kumpanya. Maaaring mag-iba ang exchange rate sa currency exchange rate na itinakda ng mga awtoridad ng isang partikular na bansa at mula sa kasalukuyang market exchange rate para sa mga nauugnay na currency. Sa mga kaso na itinatag ng Payment Service Provider, ang mga pondo ay maaaring bawiin mula sa Account ng Kliyente sa isang currency na iba mula sa currency ng External Account ng Kliyente

5.6 Inilalaan ng Kumpanya ang karapatang magtakda ng pinakamababa at piankamataas na halaga ng withdrawal depende sa paraan ng withdrawal. Ang mga paghihigpit na ito ay itatakda sa Dashboard ng Kliyente.

5.7 Ang withdrawal order ay itinuturing na tinanggap ng Kumpanya kung ito ay ginawa sa Dashboard ng Kliyente, at ipinapakita sa seksyon ng Balance History at sa sistema ng Kumpanya para sa mga kahilingan ng mga kliyente sa accounting. Ang isang order na ginawa sa anumang paraan maliban sa tinukoy sa clause na ito ay hindi tatanggapin at isasagawa ng Kumpanya.

5.8 Ang mga pondo ay aalisin mula sa account ng Kliyente sa loob ng limang (5) araw ng negosyo.

5.9 Kung ang mga pondong ipinadala ng Kumpanya alinsunod sa isang Kahilingan para sa Pag-withdraw ay hindi dumating sa External Account ng Kliyente pagkatapos ng limang (5) araw ng negosyo, maaaring hilingin ng Kliyente sa Kumpanya na imbestigahan ang transfer na ito.

5.10 Kung ang Kliyente ay nagkamali sa impormasyon sa pagbabayad nang gumagawa ng isang Kahilingan para sa Pag-withdraw na nagresulta sa pagkabigo na maglipat ng pera sa External Account ng Kliyente, ang Kliyente ay magbabayad ng komisyon para sa paglutas ng sitwasyon.

5.11 Ang tubo ng Kliyente na lampas sa mga pondong idineposito ng Kliyente ay maaaring ilipat sa External Account ng Kliyente sa pamamagitan lamang ng paraan na sinang-ayunan ng Kumpanya at Kliyente, at kung ang Kliyente ay nagdeposito sa kanyang account sa pamamagitan ng isang tiyak na pamamaraan, ang Kumpanya ay may karapatang mag-withdraw ng nakaraang deposito ng Kliyente sa parehong paraan.

6. Mga paraan ng pagbabayad para sa mga withdrawal

6.1 Bank transfer.

6.1.1 Maaaring magpadala ang Kliyente ng Kahilingan para sa Pag-withdraw sa pamamagitan ng bank wire transfer anumang oras kung tatanggapin ng Kumpanya ang pamamaraang ito sa oras ng funds transfer.

6.1.2 Ang Kliyente ay maaaring gumawa ng Kahilingan para sa Pag-withdraw lamang sa isang bank account na binuksan sa kanyang pangalan. Ang Kumpanya ay hindi tatanggap at magpapatupad ng mga utos na maglipat ng pera sa isang bank account ng isang third party.

6.1.3 Dapat ipadala ng Kumpanya ang pera sa bank account ng Kliyente alinsunod sa impormasyon sa Kahilingan para sa Pag-withdraw kung ang mga kondisyon ng clause 7.1.2. ng Regulasyon na ito ay natutugunan.

Ang Kliyente ay nauunawaan at sumasang-ayon na ang Kumpanya ay walang pananagutan sa oras na aabutin ng isang bank transfer.

6.2 Electronic transfer.

6.2.1 Maaaring magpadala ang Kliyente ng Kahilingan para sa Pag-withdraw sa pamamagitan ng electronic transfer anumang oras kung ginagamit ng Kumpanya ang pamamaraang ito kapag ginawa ang transfer.

6.2.2 Ang Kliyente ay maaaring gumawa ng Kahilingan para sa Pag-withdraw lamang sa kanyang personal na electronic payment system wallet.

6.2.3 Ang Kumpanya ay dapat magpadala ng pera sa electronic account ng Kliyente alinsunod sa impormasyon sa Kahilingan para sa Pag-withdraw.

6.2.4 Naiintindihan at kinikilala ng Kliyente na ang Kumpanya ay hindi mananagot para sa oras na itatagal ng isang electronic transfer o para sa mga pangyayari na nagreresulta sa isang teknikal na kabiguan sa panahon ng transfer kung nangyari ang mga ito nang hindi kasalanan ng Kumpanya.

6.3 Ang Kumpanya ay maaaring, sa pagpapasya nito, na mag-alok sa Kliyente ng iba pang mga pamamaraan para sa pag-withdraw ng pera mula sa account ng Kliyente. Ang impormasyong ito ay naka-post sa Dashboard.