موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

بازنمود مسئولیت

کالاها و خدمات ارائه شده، توسط شخص یا شرکت خاصی با استفاده از سیستم انتقال وب‌‌مانی سفارش داده نشده است. به عنوان یک شرکت مستقل ارائه خدمات، ما تصمیمات مستقلی در خصوص قیمت‌ها و پیشنهاداتمان می‌گیریم. شرکت‌هایی که از سیستم انتقال وب‌مانی استفاده می‌کنند، هیچ هزینه‌ای دریافت نکرده و برای ارائه این خدمات هیچ نوع دیگری از بازپرداخت دریافت نمی‌کنند و آنها مسئول فعالیت‌های ما نیستند.

گواهینامه توسط WebMoney Transfer تنها جزئیات قرارداد ما را تایید می‌کند و هویت را ثابت می‌کند. این با درخواست ما انجام می‌گیرد و نشان‌دهنده‌ی هیچ ارتباطی با فروش اپراتورهای وب‌مانی نیست.